Speaking Club

Speaking Club, Talk Show, Free Discussion, کلاس های بحث آزاد

Speaking Club

کلاس های Speaking Club  و یا به عبارتی Talk Show  و Free Discussion خانه زبان نوبخت مخصوص متقاضیانی طراحی شده است که سطح Pre-Intermediate  و یا بالاتر را داشته باشند. این کلاس ها که با تدریس اساتید تحصیل کرده خارج از ایران همراه هستند، فرصتی برای زبان آموزان ایجاد می کند تا توانایی محاوره خود را در محیطی صمیمی و در عین حال بسیار مشابه زبان محاوره ای رایج در کشورهای انگلیسی زبان تقویت کرده و اعتماد به نفس خود را در این زمینه افزایش دهند.
 
 
در هر جلسه از این کلاس ها، عبارات و اصطلاحات روزمره زبان که شاید در هیچ کتابی با آنها برخورد نخواهید کرد به شما آموزش داده می شود. کلاس ها با تعداد نفرات کم، فرصت کافی فراهم می کنند تا شما حداکثر بهره را ببرید. مواد درسی این دوره ها شامل کتاب، فیلم، موسیقی، داستان، و مجموعه متنوعی از منابع اوریجینال و دست اول می باشند.Speaking Club  خانه زبان نوبخت، همان جایی است که شما با کمترین هزینه به یادگیری زبان واقعی خواهید پرداخت.
 

Speaking Club

Speaking Club, Talk Show, Free Discussion, کلاس های بحث آزاد

Speaking Club

کلاس های Speaking Club  و یا به عبارتی Talk Show  و Free Discussion خانه زبان نوبخت مخصوص متقاضیانی طراحی شده است که سطح Pre-Intermediate  و یا بالاتر را داشته باشند. این کلاس ها که با تدریس اساتید تحصیل کرده خارج از ایران همراه هستند، فرصتی برای زبان آموزان ایجاد می کند تا توانایی محاوره خود را در محیطی صمیمی و در عین حال بسیار مشابه زبان محاوره ای رایج در کشورهای انگلیسی زبان تقویت کرده و اعتماد به نفس خود را در این زمینه افزایش دهند.
 
 
در هر جلسه از این کلاس ها، عبارات و اصطلاحات روزمره زبان که شاید در هیچ کتابی با آنها برخورد نخواهید کرد به شما آموزش داده می شود. کلاس ها با تعداد نفرات کم، فرصت کافی فراهم می کنند تا شما حداکثر بهره را ببرید. مواد درسی این دوره ها شامل کتاب، فیلم، موسیقی، داستان، و مجموعه متنوعی از منابع اوریجینال و دست اول می باشند.Speaking Club  خانه زبان نوبخت، همان جایی است که شما با کمترین هزینه به یادگیری زبان واقعی خواهید پرداخت.