SAT

اگر دیپلم گرفته اید و به دنبال تحصیل در کشورهای خارجی همچون ترکیه، قبرس و یا امریکا در رشته هایی همچون پزشکی، دندان پزشکی، و یا رشته های مهندسی هستید، نیاز به مدرک SAT دارید و موسسه خانه زبان نوبخت بهترین انتخاب شماست.

 دوره های SAT در خانه زبان نوبخت به چهار شکل (خصوصی، دوره عمومی 40 جلسه ای، دوره فشرده 30 جلسه ای، و دوره فوق فشرده 20 جلسه ای) برای بخش زبان انگلیسی و دوره های 10 جلسه برای بخش ریاضی برگزار می شود.

همچنین، دوره های   Boot Camp  برای افرادی که نیاز به تقویت مهارت خود به اندازه 05 تا 100 نمره می باشند ارائه می شود. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن موسسه تماس بگیرید: 33295636