PTE

برای آزمون PTE آماده هستید؟

فرصت زیادی برای تهیه مدارک مهاجرت به استرالیا ندارید؟

نمیدانید از کجا باید شروع کنید؟

با تکنیک های آزمون PTE آشنا نیستید؟

به دنبال کلاس آموزش PTE میگردید؟

همان طور که میدانید آزمون PTE در ایران برگزار نمیشود و هزینه های آزمون PTE به همین علت بیشتر از سایر امتحان های زبان است. این موضوع سبب می شود هزینه آزمون و خطا در این امتحان افزایش یابد. با احتساب هزینه های رفت و آمد و اقامت در کشور ثالث، هر بار شرکت در آزمون PTE بیش از 3 میلیون تومان برای شما هزینه خواهد داشت.

 

گروه PTE exam ،کلینیک تخصصی PTE، با کمک اساتید مجرب که خودشان سابقه شرکت در آزمون PTE را دارند و با استفاده از امکانات مناسب آموزشگاه، شما را جهت شرکت در آزمون PTE آکادمیک آماده میکند.