برچسب

آخرین اخبار و اطلاعات مفید درباره آزمون های استاندارد و یادگیری زبان انگلیسی را در اینجا بخوانید.

توسط  آکادمی نوبخت |  26 مرداد 96

 دوره های GRE در خانه زبان نوبخت به چهار شکل (خصوصی، دوره عمومی 40 جلسه ای، دوره فشرده 30 جلسه ای، و دوره فوق فشرده 20 جلسه ای) برای بخش وربال و دوره های 10 جلسه برای بخش کوانت برگزار می شود.