دوره ها

مهم ترین ویژگی دوره های خانه زبان نوبخت کوتاه مدت بودن و ارزان قیمت بودن آنهاست. بر خلاف دیگر موسسات که شما بایستی چندین سال برای یادگیری زبان به آنها رفت و آمد کنید که علاوه بر زمان، هزینه های هنگفتی بر شما تحمیل می کنند، دوره های ما در کمتر از یک چهارم زمان آنها و با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر به انتها می رسند.