ثبت نام ترم

دوره های آموزشی

ما دوره های بلند مدت نداریم

GRE-Quantitative
300,000 تومان
 • GRE-Quantitative
 • از ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
 • تا ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
 • کلاس A
 • مدت 15
 • استاد آقای دکتر نوبخت
مکالمه فشرده
240,000 تومان
 • دوره Advanced 1
 • از ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
 • تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
 • کلاس A
 • مدت 36
 • استاد خانم دکتر ساوجی
تافل
240,000 تومان
 • دوره Pre-TOEFL 1
 • از ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
 • تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
 • کلاس B
 • مدت 36
 • استاد دکتر پیرزاد
آیلتس
240,000 تومان
 • دوره Pre-IELTS 1
 • از ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
 • تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
 • کلاس C
 • مدت 36
 • استاد آقای دکتر نوبخت
تافل
150,000 تومان
 • تافل فشرده
 • از ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
 • تا ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
 • کلاس 201
 • مدت 30
 • استاد آقای دکتر نوبخت
مکالمه فشرده
400,000 تومان
 • مکالمه بیسیک
 • از ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
 • تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
 • کلاس 103
 • مدت 54 ساعت
 • استاد خانم دکتر زنونی
آیلتس
150,000 تومان
 • ماجول 2
 • از ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
 • تا ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
 • کلاس 101
 • مدت 30 ساعت
 • استاد آقای دکتر نوبخت
آیلتس
150,000 تومان
 • ماجول 1
 • از ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
 • تا ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
 • کلاس 201
 • مدت 30 ساعت
 • استاد آقای دکتر نوبخت