اصلاح رایتینگ تافل و آیلتس

اصلاح رایتینگ و اسپیکینگ تافل

اصلاح رایتینگ و اسپیکینگ تافل

 با توجه به نياز اكثر داوطلبان تافل براي نوشتن منظم رايتينگ و تمرين اسپيكينگ و برطرف كردن اشكالاتخود و كسب نمره بالا در اين دو مهارت در آزمون TOEFL ، داوطلباني كه تمايل دارند رايتنيگ و اسپيكينگهاي خود را براي تصحيح ارسال نمايند مي توانند با توجه به طرح های زير ثبت نام نمايند:

•رايتينگ ها در يك بسته ۱۰ تايي ارايه مي شود كه هزينه ثبت نام آن 120هزار تومان است.
•اسپيكينگ ها در يك بسته ۱۲ تايي برای داوطلبان تافل ارايه مي شود كه هزينه ثبت نام آن 140 هزارتومان است.

•بسته ترکیبی برنزی شامل ۵ رایتینگ و ۶ اسپیکینگ ارائه می شود که هزینه ثبت نام آن 140 هزار تومان است.
•بسته ترکیبی نقره ای شامل ۱۰ رایتینگ و ۱۲ اسپیکینگ ارائه می شود که هزینه ثبت نام آن 240 هزار تومان است.
•بسته ترکیبی طلایی شامل ۲۰ رایتینگ و ۲۴ اسپیکینگ ارائه می شود که هزینه ثبت نام آن 440 هزار تومان است.
 
•شما می توانید به انتخاب خود هر موضوعی را نوشته و برای تصحیح ارسال نمایید و یا از ما بخواهید موضوعات را برای شما ارسال کنیم.
•مدت اعتبار اين بسته ده هفته بوده و بعد از گذشتن زمان آن امكان فرستادن با ثبت نام قبلي وجودندارد.
•رايتينگ/ اسپيكينگها در کمتر از ۲۴ ساعت تصحیح شده، همراه با نمره تخمینی به ایمیل و یا آدرس تلگرام شما ارسال می شود.
•رايتينگ/ اسپيكينگ ها توسط افرادي تصحيح مي شود كه در امتحان اصلي تافل شركت نموده اند ونمره رايتينگ آنها بین ۲۸ تا ۳۰ در تافل شده است. تمام اين افراد با آزمون تافل و روش تصحيحرايتينگ و اسپيكينگ كاملا آشنا مي باشند.
•در تصحيح رايتينگ/اسپيكينگ ها، اشكالات گرامري برطرف مي شوند و مصحح پيشنهاداتي كلي برايبهبود عملكرد از نظر ساختار و محتوا ارائه مي نمايدو در انتهاي رايتينگ نمره تخميني نوشته توسطمصحح وارد مي گردد.
 
 براي ثبت نام ، پس از واریز وجه  به شماره کارت 6037997114313902 نزد بانک ملی به نام فرهاد نوبخت، بر اساس طرحی که انتخاب می کنید شماره پیگیری واریز خود را به همراه نام ، نام خانوادگي و شماره تماس به آدرس زير ارسال نماييد.
farhad.nobakht@gmail.com